Si mund të tregoni nëse keni grip, koronavirus, apo diçka tjetër?


përgjigje 1:

Ju me të vërtetë nuk mund ta tregoni vetë. Kërkohet testimi për virusin specifik. Ekziston aq shumë mbivendosje midis viruseve të Corona, viruseve të gripit dhe shumë patogjenëve të tjerë të bazuar në frymëmarrje që vetëm simptomat nuk janë një tregues i besueshëm. Gjithashtu, ekziston një spektër sëmundjesh që shoqërohet me secilën nga këto viruse nga simptoma të buta flulike deri te pneumonia


përgjigje 2:

Gripi është dukshëm i ndryshëm nga koronavirusi për sa i përket të gjitha simptomave të konsideruara së bashku. Jam i sigurt se ka faqe në internet që detajojnë si ngjashmëritë ashtu edhe dallimet.

Sidoqoftë, trajtimi për secilin është në thelb i njëjtë që është të izoloni veten dhe të shkoni në shtëpi për të pushuar dhe pritur atë jashtë. Nëse përkeqësoheni ose keni probleme serioze të frymëmarrjes, do të ishte koha për të shkuar në dhomën e urgjencës.